EUR

Politika Privatnosti

Datum posljednjeg ažuriranja: 15.02.2022. godine

Oruzje.net predstavlja online oglasnik namjenjen prodaji oružja i prateće opreme na tržištu Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Sjeverne Makedonije.

Ova stranica Vas obavještava o našim pravilima u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem ličnih podataka koje nam omogućavate za vrijeme korištenja ovog sajta ili usluge koje Vam isti nudi. Vaše podatke koristimo za pružanje i unapređenje korisničkog iskustva na sajtu. Korištenjem našeg sajta prihvatate prikupljanje i upotrebu informacija u skladu sa ovom politikom.

Politka privatnosti oruzje.net sajta je u skladu sa GDPR Evropske Unije.

 

1. Prikupljanje i upotreba informacija

Platforma prikuplja nekoliko različitih vrsta informacija u različite svrhe kako bi pružili i unaprijedili uslugu.

Vrste podataka koji se prikupljaju:

-> Lični podaci

Tokom korišćenja platforme, od Vas se može tražiti da unesete određene lične podatke koji se mogu koristiti za kontakt ili identifikaciju Vas (Vrste ličnih podataka: kontakt telefon, email, mjesto), kako biste koristili određene sadržaje na sajtu. Lični podaci, kada su neophodni za korištenje određenih sadržaja platforme, će se tražiti isključivo putem forme u koju Vi dobrovoljno upisujete iste. Napominjemo i to da informacije putem kojih biste se mogli identifikovati mogu biti sadržani i u:

 • Podacima o upotrebi i
 • Internet kolačićima.

Svi lični podaci koje unesete ili budu prikupljeni na neki od načina opisanih u “Politici privatnosti” ove platforme će biti enkriptovani pri samom prikupljanju, a kao običan tekst će biti dostupni isključivo uredniku platforme i to samo u slučaju kada ste Vi lično i dobrovoljno unijeli Vaše podatke u formu. U svim drugim slučajevima prikupljanja podataka zadržavate anonimnnost, kao što je na primjer analiza posjeta Google Analitike.

-> Podaci o upotrebi

Takođe, informacije o pristupu i korištenju usluge se mogu prikupiti. Ovi podaci o upotrebi mogu da sadrže informacije kao što su adresa Internet protokola računara (IP adresa), vrsta internet pregledača, verzija internet pregledača, stranice naše usluge koje posjećujete, vrijeme i datum posjete, vrijeme provedeno na tim stranicama, vrsta uređaja koju koristite i drugi dijagnostički podaci.

-> Internet kolačići

Koriste se internet kolačići i slične tehnologije praćenja posjetilaca platforme kako bi se pratila aktivnost na platformi, radi unapređenja usluge koju pruža ista.

Internet kolačići su datoteke sa malom količinom podataka koje mogu sadržavati jedinstveni anonimni identifikator. Kolačići se šalju Vašem pregledaču sa web lokacije i čuvaju se na Vašem uređaju, na taj način proces učitavanja sajta je kraći, a Google Analitika Vas prepoznaje kao “starog” korisnika. Kada je pitanju analiza posjeta (posjetilaca) i prikupljanje sličnih podataka putem skripti, platforma trenutno koristi Google Analytics.

Svaki korisnik može da odredi pregledaču da odbija sve kolačiće ili da naznači kada želi da se kolačić šalje. Međutim, ukoliko ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći da koristite neke sadržaje na platformi.

Platforma koristi sljedeće kolačiće kako bi se korisničko iskustvo unaprijedilo:

 • Sesijski kolačići – Koriste se za visoko kvalitetan rad platforme;
 • Kolačići preferencija – Koriste se da zapamti Vaše preferencije i podešavanja;
 • Bezbjednosne kolačiće – Koriste se kako bi se unaprijedila bezbjednost platforme.

 

2. Svrha prikupljanja i korištenja podataka:

Platforma prikuplja, obrađuje i koristi podatke u svrhu:

 • Da bi se pružio kvalitetniji sadržaj na platformi;
 • Da bi se omogućilo bezbjedno korišćenje platforme i njegovih sadržaja;
 • Da biste bili obavješteni o svim promjenama;
 • Da biste imali omogućen pristup interaktivnim funkcijama platforme;
 • Da bi se omogućila podrška i kontakt;
 • Da bi se unaprijedilo korisničko iskustvo na platformi;
 • Da bi se otkrio, spriječio i riješio tehnički problem.

 

3. Prenos i protok podataka

Vaši podaci, uključujući i lične podatke, se prenose i skladište na Combell serverima, koji se nalaze u Belgiji. Pa tako postoji mogućnost da se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od istih i sličnih zakona koji vladaju u državi odakle ste Vi, s tim da se napominje da se u kontinuitetu preduzimaju svi neophodni koraci kako bi se osiguralo da se Vaši podaci skladište enkriptovani, zaštićeni i da se njihov protok vrši isključivo putem bezbjednosnog protokola SSL-a.

Vaša saglasnost na ovu Politiku privatnosti predstavlja Vaš pristanak na ovaj prenos.

4. Otkrivanje podataka

-> Zakonski uslovi:

Vaši podaci mogu biti otkriveni trećoj strani, odnosno sudu, tužilaštvu i policijskoj ili bezbjedonosnoj agenciji samo u sljedećim slučajevima:

 • Radi ispunjavanja zakonskih obaveza;
 • Radi zaštite i odbrane prava ili imovine platforme;
 • Da bi se spriječilo izvršavanje prekršaja ili krivičnog djela, a koji ima bilo kakvu vezu sa sadržajima platforme;
 • Da bi se zaštitila lična bezbjednost, prava i slobode drugih;
 • Da bi se zaštitili podaci drugih korisnika sajta;
 • Da bi se spriječila bilo kakva ilegalna i protiv zakonita radnja.

 

-> Bezbjednost Vaših podataka:

 • Ispunjavanje zakonske obaveze,
 • Za zaštitu i odbranu prava ili imovine oruzje.net,
 • Da biste spriječili ili istražili moguće prekršaje u vezi sa uslugom,
 • Da bi se zaštitila lična sigurnost korisnika usluge ili javnosti,
 • Da bi se zaštitili od pravne odgovornosti,
 • Sigurnost podataka,
 • Sigurnost Vaših podataka je za nas važna, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način elektronskog skladištenja nisu 100% sigurni. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljiva sredstva za zaštitu vaših ličnih podataka, ne možemo garantovati njegovu apsolutnu sigurnost.

 

5. Bezbjednost podataka

Bezbjednost Vaših podataka je prioritet platforme, ali imajte na umu da nijedan način prenosa putem Interneta ili način digitalnog skladištenja istih nisu 100% bezbjedni. Da bi se zaštitili Vaši podaci koristiće se sva zakonski prihvatljiva sredstva, ali bez obzira na sve platforma ne može garantovati njihovu apsolutnu bezbjednost.

6. Provajderi i softveri

Da bi platforma funkcionisala i pružila najbolju moguću uslugu, ista koristi više različitih usluga. S tim u vezi, Vaši enkriptovani podaci se skladište, prenose, obrađuju i analiziraju putem trećih strana, s tim da su preduzete sve mjere da pomenute treće strane nemaju mogućnost identifikovanja i otkrivanja Vaših ličnih podataka. Izdvojićemo najvažnije provajdere i softvere koje koristimo:

 

-> Analitika

Platforma koristi softver od treće strane da prati i analizira korištenje od strane Vas posjetilaca i korisnika. Za ovu uslugu koristi Google Analytics, ali nije isključeno da će narednom periodu biti korišten i neki drugi softver uz pravila ove Politike privatnosti.

7. Sadržaj platforme

Oruzje.net predstavlja platformu za oglašavanje prodaje oružja i prateće opreme od strane pravnih i fizičkih lica.

9. Drugi izvori

Platforma će u okviru svojih sadržaja da sadrži i sadržaje drugih izvora, svi dati sadržaji koji nisu u vlasništvu platforme će biti označeni i linkovani ka vlasnicima istih kao izvora, te odgovornost za dati sadržaj je na autoru sadržaja.

10. Kontakt

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi Politike privatnosti oruzje.net platforme, možete ih uputiti na sljedeći email: info@oruzje.net

 

 

Ostavite komentar o platformi Dodaj oglas