EUR

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove korištenja (u daljem tekstu: Pravilnik). Korištenjem i posjećivanjem platforme www.oruzje.net podrazumijeva se da svjesno prihvatate ovaj Pravilnik, kao i sve njegove naknadne izmjene, bez prethodne najave i obavijesti.

Član 1. Uvod


Za vrijeme korištenja platforme oruzje.net, primjenjuju se ovdje navedeni uslovi korištenja, kao i svi važeći i primjenjivi zakoni na teritoriji Bosne i Hercegovine. Oruzje.net zadržava pravo promjene sadržaja Pravilnika u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave. Promjene stupaju na snagu trenutkom objave na stranicama platforme i kao takve se odnose na sve dosadašnje i buduće korisnike. Oruzje.net nije u obavezi da šalje svakom korisniku pojedinačne obavijesti o izmjenama Pravila, zbog čega preporučujemo redovno praćenje ove sekcije na oruzje.net

Član 2. Opis usluge

Radi boljeg razumijevanja usluge koju platforma oruzje.net pruža, korisnicima i posjetiocima web sajta, kao i svim trećim licima se nudi detaljno obrazloženje usluga i to:

Platformu oruzje.net treba shvatiti kao virtuelni oglasni prostor u isključivom vlasništvu izdavača oruzje.net na kojem oruzje.net nudi svojim korisnicima da u za to predviđene oglasne prostore u svoje ime i za svoj račun nude prodaju proizvoda, sa posebnom napomenom da su svi korisnici sami odgovorni za istinitost, tačnost, vjerodostojnost, kao i zakonitost svih navoda, iz objavljenog oglasa.

Shodno prethodno navedenom, sve objave, oglasi (artikli), poruke, tekstovi, prikazi, fotografije i drugi materijali, objavljeni na platformi, preneseni i/ili linkovani sa platforme su isključiva odgovornost registrovanog korisnika platforme iz čijeg oglasa ti podaci potiču.

Oruzje.net fizičkim licima ne naplaćuje bilo kakvu naknadu za postavljanje oglasa na virtuelnom oglasnom prostoru obrazloženom u prethodnom stavu, niti to čini u vidu provizije po izvršenoj prodaji ili drugom obliku distribucije proizvoda ili usluge iz oglasa. Maksimalni broj oglasa za fizička lica iznosi tri. 

Oruzje.net pravnim licima omogućava oglašavanja neograničenog broja artikala u okviru šopa za čije korištenje pravno lice plaća iznos definisan posebnim paketima oglašavanja.

Način i uslovi sponzorisanja definisat će se posebnim paketima oglašavanja u kojima će biti jasno definisani način, cijena i uslovi promocije i sponzorisanja oglasa.

Promocija i sponzorisanje oglasa ne podrazumijevaju da je oruzje.net na bilo koji način oglašivačima prepustio pravo uticaja na uređenje i izgled stranice, što uključuje, kako tehničko uređenje stranice, tako i pravo da sponzori podnose zahtjeve za uređenjem sadržaja koji će biti objavljen na svakoj pojedinoj podstranici individualnog oglašivača, a koji ne predstavlja vlastiti oglas tog sponzora.

Oruzje.net je vlasnik virtuelnog prostora www.oruzje.net i u tom smislu samostalno odlučuje o načinu oglašavanja svakog pojedinog korisnika, što uključuje mogućnost pojave više različitih reklama na pojedinačnoj oglasnoj poziciji drugog oglašivača u skladu sa različitim paketima oglasnih usluga oruzje.net i zvaničnom cjenovniku.

Shodno prethodno navedenom, obavještavaju se korisnici, posjetioci i sva treća lica, da oruzje.net, kao i njegov izdavač, ne nude prodaju iz oglasa koji su objavljeni na platformi, već to čine isključivo i samo registrovani korisnici platforme oruzje.net.

Član 3. Korištenje i zaštita podataka

Pri korištenju platforme oruzje.net, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, dodanom artiklu ili bilo kojem drugom dijelu stranice. Oruzje.net čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka, te će biti korišteni samo u svrhu spajanja kupca i prodavača, kao i članova međusobno.

U svrhu oglašavanja na platformi oruzje.net, korisnik se obavezuje registrovati, te tom prilikom popuniti svoje lične podatke, kao i podatke za kontakt. Korisnik je odgovoran i garantuje za istinitost i tačnost popunjenih podataka.

Svaki korisnik registracijom na oruzje.net daje saglasnost na ova pravila i uslove korištenja, te istovremeno izričito i neopozivo izjavljuje da je saglasan da popunjeni lični podaci u postupku registracije iz prethodnog stava budu uneseni u zbirku ličnih podataka koju vodi izdavač oruzje.net, te istovremeno dopušta i obradu navedenih ličnih podataka u svrhu djelovanja sistema za slanje elektronske pošte, dok se oruzje.net i njegov izdavač obavezuju da će dostavljene lične podatke koristiti samo za svrhu za koju su dobijeni.

Oruzje.net garantuje da podatke korisnika ne otkriva trećim stranama, osim u slučajevima propisanim važećim zakonima naše zemlje i ratifikovanim međunarodnim aktima.

Oruzje.net garantuje da ne obrađuje podatke korisnika za bilo kakve komercijalne svrhe, a jedina obrada podataka koju oruzje.net može vršiti je za potrebe poboljšanja funkcionisanja platforme, s ciljem njenog unaprijeđenja, kao i sa ciljem lakše upotrebe od strane svakog pojedinog korisnika.

Svaki korisnik ili član platforme oruzje.net ima pravo podnijeti zahtjev da se njegovi lični podaci obrišu odmah nakon podnošenja zahtjeva.

Korisnik također ima pravo zahtijevati da mu oruzje.net dostavi podatke o tome koje lične podatke tog korisnika posjeduje.

Zahtjev za brisanje ili preuzimanje ličnih podataka korisnik može podnijeti putem mejla info@oruzje.net.

Oruzje.net ne preuzima odgovornost po bilo kojem osnovu, ukoliko korisnik sam otkrije svoje podatke trećim licima, davanjem korisničkog imena i šifre ili im te podatke učini dostupnim da drugi način.

Korištenjem oruzje.net saglasni ste da podaci/informacije (ne odnosi se na lične podatke korisnika) koje ste predali budu dostupni na uvid svima koji su za iste zainteresovani, u skladu s ovim Pravilnikom. Oglašivač pristaje da njegovu e-mail adresu ili broj telefona oruzje.net upotrijebi u svrhu slanja obavijesti o statusu objavljenog oglasa, u svrhu dostave računa za eventualno korištenje naprednih usluga, kao i u svrhu slanja ostalih vrsta obavijesti vezanih uz oglas koji je oglašivač objavio ili uz samo oglašavanje. Korištenjem oruzje.net saglasni ste da primate promotivne i/ili druge obavijesti putem e-mail i/ili drugih sredstava komunikacije koji su navedeni na Vašem oglašivačkom računu.

Član 4. Zaštita autorskih prava

Podaci na oruzje.net su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na oruzje.net uključuju tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju oruzje.net.

Shodno prethodnom stavu dizajn web sajta, robni znak „ORUZJE.NET“ kao i svi ostali navodi na platformi www.oruzje.net su proizvod izdavača oruzje.net, te će se svako neovlašteno kopiranje, upotreba i drugi oblici umnožavanja istog ili sličnog dizajna, tekstova, žigova itd, smatrati povredom prava intelektualne svojine, odnosno povredom autorskih prava.

Odredba prethodnog stava se ne odnosi na tekstove pojedinačnih oglasa, pri čemu oruzje.net, napominje se, ne radi o njegovim navodima, niti daje bilo kakvu garanciju u pogledu tačnosti, potpunosti, zakonitosti i/ili autentičnosti takvog sadržaja. Oruzje.net se izuzima od odgovornosti u vezi s povredom i zaštitom autorskih prava oglašivača na oruzje.net.

Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilnikom. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem ili distribucijom podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

Član 5. Isključenje iz upotrebe, naknada štete

Oruzje.net zadržava pravo da iz daljnje upotrebe platforme isključi ili sankcioniše onog korisnika koji na bilo koji način krši Pravila i uslove korištenja, za kojeg (bez odgovornosti i obrazloženja prema korisniku) smatra da nije mjesto na oruzje.net, ili koji na bilo koji način ometa rad stranica ili na bilo koji način vrijeđa prava oglašivača i korisnika. Oruzje.net zadržava pravo da iz daljnje upotrebe platforme isključi onog korisnika koji zloupotrebljava objavljene podatke ili na bilo koji način neovlašteno koristi oruzje.net, a posebno u smislu:

• kopiranja sadržaja objavljenog na oruzje.net i objave u/na nekom drugom mediju oglašavanja,
• lobiranja oglašivača oruzje.net na oglašavanje na sličnim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira na bilo koji način i nudi im svoje usluge,
• kreiranje ili korištenje duplih profila (uz izuzetke profila odobrenih od strane oruzje.net administracije),
• predstavljanja na drugim internet stranicama pod nazivom oruzje.net (svim kombinacijama koje ukazuju na korištenje istog imena),
• direktnog ili indirektnog pozivanja drugih oglašivača na komunikaciju putem e-maila, drugih internet stranica ili drugih sredstava komunikacije,
• višestrukog slanja istih i/ili sličnih poruka različitim oglašivačima,
• izazivanja širenja rasne, nacionalne ili vjerske mržnje,
• predstavljanja ili objave oglasa pod lažnim, nepostojećim, tuđim i/ili na bilo koji način netačnim podacima, posebno se odnoseći na podatke o lokaciji, IP adresama, brojem telefona i e-mail adresom,
• neovlaštenog predstavljanja u ime oruzje.net administracije i njenih zaposlenih,

• nepoštivanja drugih obavještenja pravila, upozorenja i ograničenja navedenih na stranicama oruzje.net.

Oruzje.net, uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili izgubljenu dobit.

Član 6. Garancija

Oruzje.net ne garantuje:

• tačnost, potpunost i/ili istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga
• nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
• da na platformi neće biti grešaka i/ili da će funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
• da će treća strana legalno koristiti platformu oruzje.net
cijelo vrijeme.

Član 7. Odgovornost

Oruzje.net se, do maksimalne zakonom dopuštene odgovornosti, izuzima od bilo kakve štete, gubitka ili povrede koji mogu nastati direktno ili posredno zbog:

• korištenja platforme oruzje.net
• korištenja stranica na koje vode linkovi sa platforme oruzje.net
• informacija na platformi oruzje.net
• postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na platformi oruzje.net
• postupaka korisnika oruzje.net
• upotrebe, nemogućnosti upotrebe ili zloupotrebe bilo koje od gore navedenih stranica.
• korištenja drugih internet stranica na kojim je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime oruzje.net

• korištenja stranica koje nisu pod domenom www.oruzje.net, a gdje je sadržaj neovlašteno predstavljen u ime oruzje.net, kopirajući stranicu www.oruzje.net vizuelno, ili u bilo kojem drugom smislu

Oruzje.net može sadržavati linkove prema drugim stranicama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode do kojih se došlo pomoću oruzje.net na taj način. Oruzje.net povremeno može biti nedostupan radi različitih tehničkih poteškoća. Oruzje.net nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva, a obzirom da oruzje.net nije autor takvog oglasa, niti ponuđač, niti distributer ponuđenog artikla ili usluge.

Član 8. Oglas

Kod predavanja oglasa na oruzje.net, oglašivač dodjeljuje oruzje.net pravo da dijeli informacije koje se odnose na proizvod. Oruzje.net ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu radi čega zadržava pravo da uređuje, izmjenjuje, obriše ili uopšte ne objavi sve oglase za koje (bez odgovornosti i obrazloženja prema oglašivaču) smatra da im nije mjesto na oruzje.net, a posebno u sljedećim slučajevima:

• kada je oglas predan u pogrešnu kategoriju,
• ako se radi o duplom oglasu (identičan oglas objavljen više puta, oglašavanje istog proizvoda samo pod izmijenjenim uslovima...),
• kada je proizvod, opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna,
• kada proizvod i/ili oglašivač se u opisu proizvoda poziva na sličnost sa autentičnim i/ili originalnim proizvodom, i to naročito, ali ne ograničavajući se na navode: „replika“, “imitacija“ ili sl,
• kada proizvod i/ili oglašivač krše autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva,
• kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili na bilo koji način prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekog drugog,
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte ili zakonima Bosne i Hercegovine nedopuštene i zabranjene materijale,
• kada jedan oglas sadrži više proizvoda ili usluga,
• kada je artikal prodan, te artikal više nije dostupan.

• kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema oruzje.net,
• kada je artikal sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe,
• kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja oruzje.net,
• kada proizvod i/ili sadržaj oglasa nije u posjedu ili vlasništvu oglašivača.

Oglašivač je saglasan:

• da objavom oglasa na oruzje.net on stupa u svojstvo ponuđača proizvoda shodno Zakonu o obligacionim odnosima, te da samim tim samostalno odgovara za bitne elemente u pogledu predmeta i cijene proizvoda čija se distribucija nudi,

• da oruzje.net ne sudjeluje u trgovini, pa da samim tim oruzje.net ne garantuje, niti na bilo koji način odgovara za ispunjenje ugovora po prihvaćenoj ponudi oglašivača, tj. za realizaciju predmetne prodaje ili drugog vida distribucije,
• da postavljanjem oglasa potvrđuje i odgovara za istinitost, vjerodostojnost podataka i navoda iz opisa proizvoda ili usluge, te da samim time snosi svu odgovornost, kako krivičnu, tako i građansku zbog davanja lažnih podataka, odnosno oglašavanja proizvoda suprotno pozitivnim propisima Države Bosne i Hercegovine,
• da postavljanjem oglasa odgovara za tačnost i istinitost opisa proizvoda i usluga, kao i stanja u kojem se isti nalazi, te da je shodno tome isti isključivo i samostalno odgovoran za pravne i materijalne nedostatke,
• da izbriše sve podatke o artiklu u roku od 48 sati ukoliko je oglas nevažeći,

• da neće koristiti oruzje.net u smislu da ga koristi za kršenje autorskih prava, "copyright"-a, zaštitnog znaka ili logo-a niti slati skrivene ili kodirane poruke, kao ni oglašavati prodaju proizvoda reklamiranjem sličnosti dotičnog proizvoda sa autentičnim tj. originalnim proizvodima,
• da osobe koje održavaju oruzje.net kao i vlasnici nisu odgovorni za štete koje mogu nastupiti radi grešaka koje su moguće prilikom automatske ili ručne obrade podataka ili prikaza istih,
• da oruzje.net registrovanim članovima šalje E-mail poruke o novostima na stranici,

• Oruzje.net ne učestvuje niti u jednom dijelu prodaje artikla osim u smislu pružanja usluge korištenja oruzje.net kao virtuelnog mjesta za trgovinu. Kupoprodaja se odvija isključivo između prodavača i kupca. Oruzje.net ne učestvuje u transakcijama između korisnika,
• da oruzje.net može izbrisati sve podatke o artiklu ukoliko je oglas nevažeći, a shodno diskrecionoj ocjeni oruzje.net,
• da njegovo korisničko ime može biti promijenjeno, ukoliko oruzje.net smatra da je promijena potrebna, bez odgovornosti prema oglašivaču,
• da oruzje.net neće koristiti za oglašavanje istih proizvoda pod različitim profilima, ili za oglašavanje proizvoda na različitim profilima navodeći iste kontakt informacije,
• da će potpuno poštivati sve odluke oruzje.net,
• da njegov korisnički profil i podaci ne mogu biti izbrisani bez potvrde vlasništva profila i odobrenja oruzje.net administracije. Korisnički profil može biti izbrisan nakon isteka perioda od 15 radnih dana od momenta potvrde vlasništva nad profilom,
• da će oruzje.net administraciji dostaviti dokaze o porijeklu artikla, ukoliko se to bude od njega tražilo,
• da postavljanjem oglasa potvrđuje posjedovanje potrebne licence, prava, saglasnosti i/ili dozvole za oglašavanje i objavu istog.

Član 9. Prigovori trećih lica

Obavještavaju se treća lica, korisnici i posjetioci da platforma oruzje.net shodno navedenim uslovima i obrazloženjima ne snosi nikakvu odgovornost za informacije unesene od strane korisnika platforme. 

Obavještavaju se treća lica da svi eventualni sporovi nastali u odnosu korisnika i oglašivača, odnosno svakog trećeg lica (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili oglašivaču, sadržaju ponude, o predmetu i cijeni ponude, naročito o autentičnosti proizvoda čija se distribucija nudi) se rješavaju isključivo između oglašivača i korisnika. Platforma oruzje.net ne odgovara za bilo koji oblik štete prema trećim licima, korisniku i/ili oglašivaču, nastale kao posljedica takvog odnosa.

Sve eventualne zahtjeve trećih lica, treća lica mogu dostaviti na adresu: info@oruzje.net, te se oruzje.net obavezuje da će u što kraćem vremenskom periodu odgovoriti na svaki pojedinačni podneseni zahtjev.

Korisnici i oglašivači, kao i treća lica, se obavještavaju da oruzje.net nije u mogućnosti omogućavati pristup ličnim podacima, bez naloga ili zahtjeva ovlaštenog organa, odnosno saglasnosti vlasnika podataka.

Oruzje.net obavještava treća lica, korisnike i /ili oglašivače da na ovom virtuelnom oglasnom prostoru zagovara slobodnu trgovinu pod istim uvjetima, te da shodno tome u svim situacijama u kojima se postupanje suprotno ovim pravilima ne može utvrditi na nesumnjiv način, će na utvrđivanje takvih činjenica uputiti podnosioca zahtjeva na provođenje odgovarajućeg sudskog i/ili upravnog postupka protiv vlasnika dotičnog sadržaja. Shodno prethodno navedenom oruzje.net se obavezuje odmah, bez odlaganja, postupiti po nalogu nadležnog organa, te ukloniti, brisati i/ili mijenjati svaki oglas/e koji su u takvom nalogu naznačeni.

Član 10. Sudska nadležnost

Za sve zahtjeve i sporove koji bi mogli proizaći iz korištenja predmetnih materijala, nadležan je sud u Banjoj Luci.

Korištenjem, registracijom ili posjećivanjem platforme oruzje.net, korisnik potvrđuje da je upoznat s Pravilima i uslovima korištenja i da ih u potpunosti prihvata.

Banja Luka, februar 2022.

 

Ostavite komentar o platformi Dodaj oglas